top of page

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale

Aceasta informare este adresata persoanelor fizice cărora Organizatorii le prelucrează date personale în Campania “Baterel - Eroul Reciclării”. Aceste persoane vor găsi în continuare informații, care au ca scop sa le facă sa înțeleagă mai bine ce date personale sunt colectate în cadrul acestei Campanii, în ce scop și în ce temei, cum sunt ele folosite și ce nivel lor de control au respectivele persoane în relație cu datele cu caracter personal proprii.

 

1. Operatorul de date personale

În vederea desfășurării Campaniei “Baterel - Eroul Reciclării”, Organizatorii  Campaniei sun operatori asociați: 

Asociația ENVIRON, organizație colectivă, non-guvernamentală și non-profit, cu sediul social în Strada Aromei, nr. 88 , etaj 1, sector 2, Bucuresti., Tel: 021.528.03.68/69, Fax: 021.528.03.70 sau 031.827.0000, este operatorul de date care colectează și prelucrează date personale în cadrul Campaniei, pe zona de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE),

iar

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), cu sediul social în Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, București, înregistrată sub nr. 28/04.03.2010 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Buftea, CUI 266555357, telefon 021.528.03.76, este operatorul de date care colectează și prelucrează date personale în cadrul Campaniei, pe zona de gestionare a deșeurilor constând în baterii si acumulatori (DBA).

Școlile participante în Campanie împreuna cu cei doi Organizatori sunt operatori asociați în privința datelor personale colectate în cadrul proiectelor lunare de către scoli și prelucrate atât de scoli cat și de cei doi Organizatori.

Responsabilitatea obținerii acordului pentru prelucrarea datelor personale din aceste proiecte și a efectuării probei în acest sens revine școlilor participante.

 

Operatorii asociați (organizatorii pe de-o parte iar școala participantă pe de altă parte) au obligația de a informa persoanele vizate în privința modului în care fiecare face propria prelucrare a datelor respective.

 

2. Persoanele vizate

Datele persoanele pe care le colectam în calitate de operatori, aparțin unor persoane fizice care au calitatea de “persoane vizate”.

Aceste persoane vizate pot fi: reprezentanții legali ai școlilor, profesori coordonatori, elevi sau terțe persoane care apar în materialele întocmite de școlile/clasele participante la Campanie precum și câștigătorii premiilor acordate.

3. Datele colectate, scopul și temeiul colectării lor, durata de prelucrare

I.Date personale colectate - Reprezentanți legali ai școlilor - date de identificare precum nume, prenume, funcție, telefon, email

Scopul: Contactarea în vederea înscrierii școlii în Campanie și încheierea Protocolului de colaborare pentru participarea Unitatii de Invatamant in Campanie

Temeiul legal: Interes legitim - promovarea comportamentului responsabil fata de mediu în rândul copiilor și tinerilor si identificarea corecta si completa a partii pentru semnarea valabila a Protocolului de colaborare

II. Date personale colectate - Profesori coordonatori - date de identificare precum nume, prenume, functie, telefon, email, parola

Scopul - Identificarea profesorilor coordonatori, Mentionarea alaturi de Unitatea de Invatamant în materialele referitoare la Campanie (ex. Jurnalul de Campanie, anuntarea castigatorilor, clasamente etc), pe site si pe retelele de socializare ale Unitatii de Invatamant si Organizatorilor, Trimitere newsletter

Temeiul legal - Executarea Protocolului semnat intre Organizatori si Unitatea de Invatamant (Contract)   si Consimtamant

 

III. Date personale colectate - Date personale continute de proiectele participante la competitia #Eroii Reciclarii în actiune - informatii diverse precum imagine, nume, prenume, clasa, scoala

Scopul - Promovarea proiectelor prin orice mijloace (ex. postare pe site-uri, in newsletter-uri și pe rețelele de socializare ale Organizatorilor/ Unitatii de invatamant) în vederea:

* acumulării de voturi de la public;

* promovării castigatorilor lunari;

* promovării Campaniei;

Temeiul legal - Interes legitim - promovarea Campaniei educative, a unui comportament ecologic responsabil si a celor care il sustin si si-l insusesc. Acord folosire imagine si transfer de drepturi (contract) 

IV. Date personale colectate - Date personale continute în Acordul de folosire a imaginii si transferul unor drepturi patrimoniale de autor - date identificare părinti (nume, prenume, adresa domiciliu, data de nastere, semnatura), date identificare copii (nume, prenume, clasa, scoală, semnatura);

Scopul - Documentarea dreptului de a publica/difuza datele personale conținute de materialele care se înscriu la concursurile lunare;

Temeiul legal - Acord folosire imagine si transfer drepturi (contract)

 

V. Date personale colectate - Câștigători premii - date necesare acordarii premiului Identificarea castigatorilor

Scopul - Acordarea premiului

Temeiul legal - Consimțământ ,Contract Prevederi legale Interes legitim

VI. Date personale colectate - Câștigători premii - imagine

Scopul - Promovarea Campaniei, a castigatorilor

Temeiul legal - Acord folosire imagine

4. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal este, in general, limitata la intervalul de timp necesar pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate. In acest caz, o parte din datele colectate sunt sterse în maxim 3 luni de la ultimul act indeplinit în legatura cu derularea Campaniei. Prin exceptie de la situatia de mai sus, in functie de fiecare situatie particulara, Organizatorii pot retine parte din datele colectate o perioada mai lunga, daca exista prevederi legale imperative în acest sens - de ex. legislatia fiscala, sau daca exista un interes legitim al operatorilor sau al unui tert - de ex. pastrarea datelor personale pe durata termenului de prescriptie în vederea asigurarii operatorilor a dreptului legitim de a se apara fata de o eventuala actiune civila.

5. Destinatarii datelor

Cum si cu cine impartim aceste date Datele dumneavoastra nu sunt dezvaluite niciunei alte entitati in scop de marketing direct. Putem dezvalui datele dumneavoastră autoritatilor publice sau instantelor de judecata, in masura in care este necesar pentru respectarea legii (de exemplu pentru a ne conforma unei hotarari judecatoresti sau unui control al unei autoritati abilitate), respectiv pentru a ne proteja drepturile. In eventualitatea in care la datele dumneavoastra au acces parteneri contractuali de-ai nostri care ne furnizeaza servicii externalizate (de exemplu call-center-ul, cei prin care facem colectarea deseurilor, servicii IT, organizare de evenimente, servicii foto/video, avocati, auditori etc.), acestia au obligatia (legala si contractuala) sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor respective si sa nu le foloseasca în alt scop decat acela in care ni le-ati acordat noua.

6. Drepturile dumneavoastra in relatie cu datele pe care ni le-ati pus la dispozitie

Retragerea consimtamantului - cand datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de noi in baza consimtamantului dat de dumneavoastră, aveti dreptul oricand sa va retrageti consimtamantul trimitand un email in acest sens la adresa de la punctul 8 sau, dupa caz, dand click pe butonul de dezabonare. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii anterioare retragerii acestuia.

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal. Avand in vedere ca stergerea datelor se poate face in anumite conditii reglementate de lege, vom analiza cererea dumneavoastra in raport cu aceste prevederi și vom reveni in scris in termenul legal privind ce date putem sterge.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care:

i) contestati exactitatea datelor dumneavoastra, pentru o perioada care ne permite sa verificam corectitudinea lor;

ii) prelucrarea este ilegala iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii lor;

iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

iv) v-ati opus prelucrarii, si aveti nevoie si de restrictionarea ei pe perioada cat noi verificam daca interesul nostru prevaleaza interesului dumneavoastră.

Dreptul la obiectie - puteti obiecta oricand la prelucrarea datelor dumneavoastră daca prelucrarea nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. Vom analiza cererea dumneavoastra în raport cu prevederile legale si vom reveni in scris in termen legal.

7. Dreptul de a depune plangere la ANSPDCP

Dacă aveți nemulțumiri în privința modului în care prelucrează datele dumneavoastră personale, vă rugam să ne contactați pentru a va soluționa problema. Independent de acest demers, aveți dreptul sa va adresați direct ANSPDCP contactându-i prin website-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp@dataprotection.ro sau telefon: +40 318 059 211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 602.

8. Securitatea datelor

Siguranta datelor dumneavoastra este una dintre prioritatile noastre. Folosim o combinatie de controale tehnice (IT), administrative si fizice precum si politici specifice pentru salariati pentru ca datele dumneavoastra sa fie in siguranta.

Cu toate acestea nicio metoda de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigura. Daca aveti orice subiect sau ingrijorare legata de securitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati de indata.

 

9. Date de contact ​

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Organizator, va rugam sa ne scrieți la adresa strada Aromei, nr. 88, etaj 1, sector 2, București sau la adresa de email datepersonale@environ.ro.

Prelucrare date personale: Text
bottom of page