top of page

Examenul de Erou al Reciclării

Partea 1

1.  - 1,2,3,4

2.  -  colectare selectivă - parte a procesului de reciclare prin care materialele reciclabile sunt adunate și transportate spre centre de reciclare

deșeuri reciclabile - totalitatea deșeurilor care pot fi supuse proceselor de reciclare

poluare - contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor

reciclare - introducerea unor reziduuri sau deșeuri într-un proces tehnologic pentru a obține reutilizarea și valorificarea lor în scopuri ecologice

deșeuri electrice - orice tip de aparat care funcționează alimentat la priză sau pe bază de baterii, defect sau scos din uz

3. - caiete, ziare, reviste, ambalaje, maculatură, plicuri, role de carton

4. 22 aprilie

5. Sticla

6. Deșeuri de echipamente electrice și electronice

7. în punctele de vânzare, la școală

8. prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare nepoluantă

9. reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății umane; economisirea resurselor naturale

10. - la infinit; - plastic; - aluminiu; - 85%; - biodiesel; - textile. 

Partea II

1.  B

2. C

3. D

4. B

5. A, B, D

6. B, D

7. A, B, C

8. B

9. A, B

10. A,B,C

11. A,B,D

12. A

13. A,B,D

14. B

15. A

.

.

bottom of page